• 01/03/2022

ขอกล่าวอีกเสียง ‘จูน กษมา’ เปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากช่วยเหลือชุดแรก ไม่ให้ข้อมูลแถมถูกคนบนเรือด่า