• 06/03/2022

มัธยมอำเภอตั้งกิโลกรัมสอบ ‘อาจารย์’ เชื้อเชิญ ปวิน สอนนักศึกษา หากไม่ถูกจริงพร้อม ฟัน ‘ระเบียบ-จริยธรรม’…


มัธยมอำเภอตั้งกิโลกรัมสอบ ‘อาจารย์’ ชักชวน ปวิน สอนนักศึกษา ถ้าหากไม่ถูกจริง พร้อมฟัน ‘ระเบียบ-จริยธรรม’
จากกรณีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มัธยมอำเภอ) ได้เชื้อเชิญ รศ.ดร.ปวิน รุ่งเรืองเหล่ากอพันธ์ คุณครูประจำสถาบันเอเซียอาคเนย์เรียน มหาวิทยาลัยเกียวโต ญี่ปุ่น มาสอนโดยระบบออนไลน์นั้น
ตอนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ นักข่าวกล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มัธยมอำเภอ) ได้ออกคำชี้แจงกรณีการบรรยายพิเศษทางออนไลน์ของคณะเศรษฐศาสตร์ มัธยมอำเภอ เซ็นชื่อโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัติเตียน แก้วแต่งแต้ม อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีใจความบอกว่า จากกระแสวิจารณ์เกี่ยวกับการเล่าเรียนการสอนในรายวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนแจกแจงดังต่อไปนี้
1.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถือมั่นในความมีอิสระทางด้านวิชาการของครู โดยคิดถึงผลดี ของนักเรียน แล้วก็อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. อาจารย์ในรายวิชาดังที่กล่าวมาแล้วทำงานชักชวนผู้กล่าวบรรยายพิเศษดังที่มีการติชมโดยไม่เป็นไปตามขั้นตอน รวมทั้งกติกาตามกรอบมาตรฐานคุณสมบัติระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ได้กำหนดไว้ก่อนเปิดการเล่าเรียนการสอนรายวิชาดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้ว
3.อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบปากคำข้อสรุปกรณีนำบุคคล มาบรรคุณยายพิเศษ ตามคำสั่งที่ 0213/2564 ระบุวันที่ 13 ก.พ. 2564 เพื่อกำเนิดความกระจ่างแจ้งรวมทั้งกำเนิดความเที่ยงธรรมแก่ทุกฝ่าย แล้วก็ให้ปฏิบัติการโดยเร่งด่วน แม้พบว่ามีความผิดจริง จะได้ทำงานทางระเบียบและก็จริยธรรมถัดไป
4. สำหรับเพื่อการเชื้อเชิญวิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยสั่งย้ำให้ทุกแผนก/หน่วยงาน จำเป็นต้องปฏิบัติการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ โดยจะต้องได้รับการยินยอมจากคณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน/หรือคนที่ได้รับมอบหมายก่อนทำงานเรียนการสอน เพื่อคุ้มครองกรณีแบบนี้ที่อาจจะมีการเกิดขึ้นอีกในอนาคต
ดังนี้ มหาวิทยาลัยมิได้นิ่งดูดายต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้น รวมทั้งได้ปฏิบัติงานด้วยความเคารพนับถือในข้อคิดเห็น ที่มากมายภายใต้ความเหมาะสมทางความดี ศีลธรรม ข้อบังคับ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม
มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องขอประทานโทษ พร้อมกับขอแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และก็ขอขอบพระคุณมากๆในความปรารถนาดี ตลอดจนข้อเสนอที่มีคุณประโยชน์ เพื่อมหาวิทยาลัยสามารถจัดการตามหน้าที่ได้อย่างมีคุณค่าต่อสังคมถัดไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *