• 19/09/2022

สมัยก่อน มือธนาคารฟันธงถ้าเกิด ‘บิ๊กตู่’ ถูกศาล รัฐธรรมนูญวิเคราะห์ครบ 8 ปี จำต้องพ้นตำแหน่งในทันที

สมัยก่อน มือธนาคารฟันธงถ้า ‘บิ๊กตู่’ ถูกศาล รัฐธรรมนูญวิเคราะห์ครบ 8 ปี จะต้องพ้นตำแหน่งโดยทันที
 
 
สมัยก่อน มือธนาคารฟันธงถ้าหาก ‘บิ๊กตู่’ ถูกศาล รัฐธรรมนูญวิเคราะห์ครบ 8 ปี จำเป็นต้องพ้นในทันที นั่งรักษาการต่อไม่ติด เหตุขาดคุณลักษณะแล้ว ไม่เสมือนเคสยุบสภา-ครบกำหนด
ตอนวันที่ 17 ก.ย. นายชาติชายในจังหวัดเชียงใหม่ อดีตกาลผู้ตัดสินร่างรัฐธรรมนูญ (แขนธนาคาร) กล่าวแจกแจงหลักข้อกำหนดกฎหมายในฐานะผู้ชูร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช2560 กรณีกำเนิดข้อปริศนาว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินให้ พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกฯ ครบกำหนดการครองตำแหน่งนายกฯ 8 ปี จำเป็นต้องพ้นจากตำแหน่ง ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่นายกฯรักษาการถัดไปจวบจนกระทั่งจะหานายกฯคนใหม่ได้ไหม ว่า ถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญวิเคราะห์ว่า พล.อำเภอประยุทธ์ครองตำแหน่งนายกฯครบ 8 ปีแล้ว ท่านจำเป็นต้องพ้นจากหน้าที่ในทันที เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญได้ระบุเรื่องคุณลักษณะของรัฐมนตรีไว้อยู่ ก็เลยไม่สามารถที่จะอยู่ปฏิบัติภารกิจถัดไปได้แล้ว พอๆกับว่าขาดคุณลักษณะในทันที เนื่องจากว่ากรณีนี้จะแตกต่างจากกรณีการยุบที่ประชุมนาชูฯจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลการไปก่อน
“พอๆกับว่าท่านจะไม่สามารถที่จะอยู่ปฏิบัติภารกิจนายกรัฐมนตรีรักษาการถัดไปได้ จำเป็นต้องให้รองนายกฯปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนไปก่อน ตราบจนกระทั่งจะเข้าสู่กรรมวิธีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ยกตัวอย่างให้เห็นกระจ่างเจนเป็นตั๋วมองภาพยนตร์ มีระบุเข้าฉายวันนี้ รอบนี้ ตอนนั้น แม้กระนั้นเมื่อมาช้าฉาย ตั๋วหนังดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นก็ไม่สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้ ด้วยเหตุว่าหมดอายุไปแล้ว” อดีตกาลแขนธนาคารกล่าว
เมื่อถามคำถามว่า ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมามีการแสดงความเห็นออกมาว่า พล.อำเภอประยุทธ์ ถ้าเกิดมุ่งมาดปรารถนาจะรักษาการก็สามารถทำเป็นไปกระทั่งจะเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ นายชาติชายพูดว่า ความคิดเห็นนี้บางทีอาจลืมดูเรื่องคุณลักษณะของรัฐมนตรีว่าจำต้องพ้นจากตำแหน่งดังที่รัฐธรรมนูญระบุ ซึ่งรวมทั้งนายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีไม่ได้ด้วย ซึ่งเป็นการพ้นตำแหน่งจากการขาดคุณลักษณะ ไม่ใช่เป็นด้วยเหตุว่าเรื่องเมืองหรือการยุบที่ประชุมหรือที่ประชุมครบกำหนดที่จะจำเป็นต้องลงคะแนนเสียงกันใหม่ อย่างงี้จะรักษาการถัดไปได้

ผู้รายงานข่าวกล่าวว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 170 ระบุว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงไว้ 6 อนุมาตราหมายถึง(1) ตาย (2) ลาออก (3) สภาผู้แทนราษฎรลงความเห็นไม่ไว้วางใจ (4) ขาดคุณลักษณะหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมายี่ห้อ 160 (5) กระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามมายี่ห้อ 186 หรือมาตรา 187 (6) มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามมายี่ห้อ 171 นอกเหนือจากนี้ มาตรา 170 วรรคสอง กำหนดเพราะความเป็นรัฐมนตรีของนายกฯสิ้นสุดลงเมื่อครบกําคราวดเวลาตามมายี่ห้อ 158 วรรคสี่ ที่บอกว่า นายกฯจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีไม่ได้